Firmamızın Sorumluluğu : Kiralık Villada Tatil.com sistemi üzerinden yapılan rezervasyonlarda firmamız hizmet bedeli tutarı KDV dahil olmak üzere fatura kesmekte, geriye kalan ücretleri ev sahiplerine tediye etmektedir. Dolayısı ile firmamız sadece hizmet bedeli tutarı kadar mali sorumluluk sahibidir. Hizmet Bedeli dışındaki tutarların faturalandırılması konusunda Ev Sahibi / Satıcı sorumludur.  

Sisteme kayıtlı ev sahipleri iki türlü vergilendirme şekline haizdir; Ticari kazanç olarak vergilendirme, Gayrimenkul sermaye iradı (Kira geliri) olarak vergilendirme. 

Vergi mükellefi olan Ticari işletmesi olan Ev sahiplerinin sorumluluğu : 

Kiralık Villada Tatil.com sistemi üzerinden Villa, Apart veya Residance işletme belgesi bulunan işletmeler veya ticari tesisler firmamız tarafından gönderilen tediye yolu ile tasarruflarına giren tutarını misafirlere fatura edebilmektedirler. Bu tarz ev sahiplerimizden giderlerinizde kullanılmak üzere fatura talebinde bulunabilirsiniz.

GMSI (Gayrimenkul sermaye iradı)  mükellefi olan Ev sahiplerinin sorumluluğu : 
Sisteme kayıtlı ev sahiplerimize tediye edilen ve tasarruflarına giren tutarları Gayrimenkul Sermaye iradı üzerinden vergilendirilerek yıllık beyanname vermektedirler. Ev sahiplerinin talebi doğrultusunda ev sahibi adına vergi ödemelerinin Kiralık Villada Tatil .com üzerinden yapılması mümkündür. Ancak buna göre de ödemelerinizden %18 KDV + %23 kurumlar stopajı kesintisi yapılarak kesilen bu stopajları gelirler İdaresi’ne ev sahibi adına göndermemiz gerekmektedir. Böyle durumlarda ev sahipleri ödemesi gereken vergi tarafımızca ödenecek ve bu tutarda fiyata dahil edilir.

Kurumsal Hesaplardan gelen ödemeler : 
Firmamız sistemlerinde kurumsal ödemeler alınmamaktadır.  Kredi kartı ya da banka havalesi yolu ile yapılan kurumsal ödemeler iade edilir. Alınan ön ödeme ile bizim fatura edeceğimiz hizmet bedeli arasında fark olacağı için Kurumsal Muhasebe Hesaplarda farklılıklar çıkmakta bu da firmamıza ait cari hesap numarasında bakiye kalmasına yol açmaktadır. Rezervasyonun kesinleşmesi için ev sahibine yapılan fark ödemesi için fatura kesilememektedir. Bu farkında fatura talebinde yine %18 KDV + %23 kurumlar stopajı kesintisi yapılarak kesilen bu ücretlerin firmamızca beyan edilmesi gerekmektedir. Dolayısı ile ev sahibinin kazancı üzerinden firmamız da vergi ödemekle yükümlü olacaktır. Bundan dolayı kurumsal kredi kartlarınızdan ya da hesaplarınızdan ödeme yapmadan önce mutlaka firmamızı arayınız.

Vergilendirme ile ilgili daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayınız

Kira beyanları ile ilgili bilgi almak için buraya tıklayınız

 

Kiralık Villada Tatil 1618 sayılı seyahat acenteları kanununa haiz bir Seyahat Acentasıdır. Sitemiz üzerinden yapılan rezervasyonlarda ev sahipleri ile satış fiyatı içinde çalıştığımız bir komisyon oranı (komsiyon oranı değişkenlik göstermektedir) bulunmakta, bu komisyon oranı faturalara "Konaklama Hizmet Bedeli" olarak yansıtılmaktadır. 

Villa kiralama sektörü devlet kurumlarınca hala "Günübirlik Konaklama" statüsünde olması sebebi ile %18 Katma Değer Vergisi oranına tabiidir. Dolayısı ile aracı Seyahat Acentaları da %18 KDV üzerinden vergilendirilmektedir.  

Türkiye'de yerleşik olamayan ya da Ticari açılış yapamayan vergi mükelleflerinin her sonraki yılın MART ayında develet kira gelirlerini bildirdikleri kazanç şeklidir. Fatura kesemeyen ev sahiplerimizin uyguladığı vergilendirme yöntemidir.      

Vergilendirme sisteminde temel prensip "Kazançların vergilendirilmesi" dir. Dolayısı ile herkes kazandığı tutarı vergilendirmekle mükelleftir. Kiralık Villada Tatil 2015 yılından bu yana Maliye tarafından incelenerek her defasında takdir alan bir firmadır. Villa sahiplerinin kazancı üzerinden faturalandırma yapılacaksa bu firmamız tarafından beyan edilmesi ve %18 KDV + %23 Kurumlar stopajının da firmamız tarafından ödeneceği anlamına gelir. Bu da kazanılmayan bir tutarın vergilendirilmesi şeklinde olduğu için usulsüz ve vergi ilkesine aykırı bir durumdur.  

Firmamız tarafından alınan %35 e varan ön ödemelerin sadece hizmet bedeli olarak hesaplanan tutarı bizlere aittir. Dolayısı ile biz sadece bu tutarı faturalandırırız. Örneğin %20 hizmet bedeli aldığımız durumda %15 lik tutar ev sahibine sizlerin adına banka yolu ile yollanır. Bundan dolayı fatura tutarı ile arada %15'lik bir fark çıkar. Kurumsal muhasebe hesaplarında fatura girişinde "760-Gider hesapları" borçlandırılırken "320-Satıcılar" hesabı alacaklandırılır. Yaptığınız ödeme ile fatura arasındaki fark "320-Satıcılar" hesabında alacak bakiye verecek bu da bir çok muhasebesel karışıklığa yol açacaktır. Bundan dolayı kurumsal ödemeleri kabul edememekteyiz.  Ayrıca kişisel harcamaların şirkete gider gösterilmesi maliye tarafından yasaklanmıştır. Kurumsal çalışmalarda özel anlaşmalar yapılması gerekmektedir. Her yıl maliye tarafından yapılan incelemede bunun tespiti halinde sizlere büyük cezalar kesilebilir.